Liuzhou City Liujiang Area Needle Kung Fu Cross Stitch Factory
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $139,000
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

Welcome to NKF.

 

NKF established in 2007, is located in Liuzhou,Guangxi.It is a professional manufacturer of cross stitch integrating design, production and sales.

Main products are cross stitch kits, diamond painting, embroidery accessories.

 

Our brands are NKF,Joy Sunday,Everlasting Love·Cross Stitch/针爱99,Happy 99/欢乐99. We can also accept OEM. 

 

We have rich export experience.The quality, price and service will make you satisfied.

 

Looking forward to your choice.